Get Adobe Flash player

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Apel de proiecte: POS CCE / Apel nr. 1  / Axa prioritara 1:
Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient  /
Operatiunea:  Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere

 

Denumire proiect: Dezvoltarea Clusterului Tradiții-Manufactură-Viitor (TMV)
Beneficiar:  Asociația ”Tradiții Manufactură Viitor” , reprezentant legal Bucuraș Sorina Luminița
 
Nr. Înregistrare Proiect: 13.C1.026
Cod SMIS: 49825
Contract de finanțare nr.  1CLT/800.015/4/14.05.2014

 

 

Copyright © TMV2014. Toate drepturile rezervate.